Да пием ли вода по време на хранене ?!

Октомври 26, 2015 0 коментари 2609 Hits

Често ме питат, дали да се пие вода по време и веднага след хранене.

Да подобрим храносмилането си

Септември 27, 2015 0 коментари 2162 Hits

Целта на осъзнатото хранене е да се подобри храносмилането и да се усвояват по-пълноценно хранителните вещества.
Храносмилането ни разчита на активността на стомашните ензими. Всеки вид храна им влияе и може да окаже положително или отрицателно въздействие върху храносмилателния процес.

Дишаме ли правилно

Октомври 4, 2015 0 коментари 2204 Hits
Адекватно дишане = адекватно функциониране на мозъка = адекватно храносмилане Знаем ли как да дишаме ?! Естествено, че та то ни е инстинкт ! Да, ама НЕ !